Wintervakantie

De laatste proefwerken voor de wintervakantie. Zal ik over zijn?/
Final exams before winterholiday/ Will I pass my exam well?