Stichting Kinderen van Spituk

Stichting Kinderen van Spituk zet zich in voor:
– Het kunnen voorzien in de basisbehoeften van de kinderen: elke dag gevarieerde volwaardige voeding, kleding, etc;
– Gezondheidszorg;
– Onderwijs: studiemateriaal, schoolbenodigdheden, leraren.